Zwiedzanie Targów EUROPOLTECH 2017

REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCEGO
LOGOWANIE DO KONTA ZWIEDZAJĄCEGO

Wstęp na teren ekspozycji targowej możliwy jest wyłącznie na podstawie zaproszeń i elektronicznych kart dostępu wydawanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.


Targi przeznaczone są dla profesjonalistów i dostępne dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Policyjnej - europejskich służb policyjnych, ekspertów polskich służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa, kadry kierowniczej i specjalistów formacji wojskowych, polityków, parlamentarzystów i urzędników administracji państwowej. O karty dostępu upoważniające do zwiedzania targów mogą również zwracać się niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa.
Uprzejmie prosimy zwiedzających o pozostawienie broni osobistej poza terenem ekspozycji i nie wnoszenie teczek, walizek, paczek itp. Powyższe zasady służą zapewnieniu bezpieczeństwa ekspozycji/imprezy. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

DYSTRYBUCJA ZAPROSZEŃ/KART DOSTĘPU
GOŚCIE – WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY

Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariusze i pracownicy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, oficerowie, eksperci Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej oraz pozostałych formacji wojskowych, mogą pobrać karty dostępu przed targami w swoich jednostkach macierzystych lub w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2017, po okazaniu legitymacji służbowej.

GOŚCIE – FORMACJE WOJSKOWE

Oficerowie i eksperci Sił Zbrojnych mogą zamówić kartę dostępu przed targami - po wcześniejszej rejestracji na stronie www.europoltech.pl – odbiór karty w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2017. Kartę można również uzyskać bezpośrednio na targach - bez wcześniejszej rejestracji. Odbiór kart po okazaniu legitymacji służbowej.

GOŚCIE – ZAPROSZENI IMIENNIE PRZEZ WYSTAWCÓW/PARTNERÓW
Goście zaproszeni imiennie przez wystawców/współorganizatorów/partnerów targów otrzymują karty dostępu w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2017, po okazaniu zaproszenia i dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

POZOSTALI GOŚCIE
O karty dostępu upoważniające do zwiedzania ekspozycji targowej mogą ubiegać się również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, pracownicy instytucji, firm oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa. Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejszą rejestrację na stronie www.europoltech.pl – odbiór karty w trakcie targów w recepcji EUROPOLTECH 2017. Odbiór kart po okazaniu legitymacji służbowej/dokumentu tożsamości. Ostateczny termin rejestracji upływa 15.04.2017 r. Po tym terminie uzyskanie karty dostępu będzie możliwe w trakcie targów, po uprzedniej weryfikacji danych i wniesieniu opłaty rejestracyjnej w PLN o równowartości 10 EUR, obliczonej wg średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wpłatę. Na wpłaconą kwotę zostaną wystawione faktury VAT. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy rejestracji i wydania karty dostępu.

GOŚCIE – MEDIA – akredytacje iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl

PARKING
Stadion Energa Gdańsk. Koszt - 20 zł / dzień.

GODZINY OTWARCIA TARGÓW:
• 26 kwietnia 2017 (środa) 10.00-17.00
• 27 kwietnia 2017 (czwartek) 10.00-17.00
• 28 kwietnia 2017 (piątek) 10.00-16.00